Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie

Tento projekt byl podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci programu ÉTA (číslo grantu TL01000110).

Projekt se zabývá přípravou českého venkova na budoucnost. Klíčovou pozornost věnuje otázkám ekonomického rozvoje a možnostem jeho veřejné podpory (pracovní a podnikatelské příležitosti, základní občanská vybavenost). Cílem projektu je během tří let (2018-2020):

 1. analyzovat problémy, rozvojové příležitosti a investiční potřeby venkova,
 2. identifikovat klíčové faktory, procesy a výzvy, ovlivňující jeho budoucnost,
 3. navrhnout scénáře budoucího rozvoje,
 4. specifikovat adaptační strategie, jak budoucí výzvy (příležitosti a hrozby) zvládat a v neposlední řadě
 5. společně s aplikačními garanty a dalšími aktéry, formulovat zásady nové politiky rozvoje venkova po r. 2021 pro Českou republiku.

 

Hlavní řešitel: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D. (ZČÚ Plzeň)

Řešitelé za Katedru sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity :

 • Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.
 • doc. RNDR. Jan Ženka, Ph.D.
 • Mgr. Luděk Krtička
 • RNDr. Petr Žufan, Ph.D.
 • RNDr. Petr Dvořák, Ph.D.
 • Mgr. Jan Macháček, Ph.D.
 • Mgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
 • Mgr. Adam Pavlík, Ph.D.