Atlas rozvoje venkova

Krtička, L., Ženka, J., Macháček, J., Dvořák, P., Vogt, D., Kukuliač, P., Orlíková, L., Pavlík, A., Kopp, J., Nováček, A., Wellisch, S., Hatesohl, G., Žufan, P., Šťastná, S. a Halada, M. Atlas rozvoje venkova. 1. vydání. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2021. 178 s. ISBN 978-80-7599-221-5.

Publikace Atlas rozvoje venkova představuje formou mapových výstupů a doprovodných anotací různorodá socioekonomická témata se zaměřením na český venkov. Je primárně určena uživatelům zabývajícím se rozvojem venkovských oblastí Česka. Jejím cílem je poskytnout aktérům regionálního rozvoje – zástupcům různých rezortů, regionů, měst, obcí, místních akčních sdružení, mikroregionů a akademickým pracovníkům – možnost studia venkovského prostoru v geografické perspektivě a následné využití získaných údajů pro strategické řízení, koordinaci a vzájemnou spolupráci.

Atlas sestává z 80 mapových výstupů organizovaných do devíti částí (vymezení venkova, demografie, ekonomika, doprava, technická a občanská vybavenost, obnovitelné zdroje, využití krajiny, cestovní ruch, politika a občanská společnost). Na vytvoření map se celkem podílelo 15 autorů, převážně pracovníků a studentů z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity a z katedry geografie Západočeské univerzity.

Z hlediska obsahu samotných map bylo snahou poskytnout uživatelům jak vizualizace standardně poskytovaných statistických údajů, tak i ukazatele, které nejsou veřejnosti běžně dostupné; k jejichž získání bylo potřeba zpracovat velké množství dat nebo uplatnit sofistikovanější statistické metody ve specializovaném software. Jako příklad z hlediska zpracování náročnějších výstupů mohou sloužit některé mapy z ekonomické části nebo výstupy založené na údajích Veřejného registru půdy LPIS v části o využití krajiny. Výstupy se neomezují pouze na aktuální údaje, ale často se také pokouší nabídnout retrospektivu v posledních několika letech. Uživatelům mapových výstupů je tak dána možnost zabývat se diferenciací řady jevů v prostoru a čase.

Informace z map lze získávat hned několika způsoby:
  • ze statických mapových výstupů ve formátu TIFF a PNG dostupných na https://atlasvenkova.osu.cz/mapove-vystupy/
  • rychlým prohlížením/zvětšováním detailů statických mapových výstupů pomocí JavaScriptu (tlačítko „Zoom„, tamtéž)
  • pro uživatele, kteří si chtějí zjistit podrobné údaje pro jednotlivé územní jednotky je připraven odkaz na webovou mapu v ArcGIS Online (tlačítko „Web GIS„), kde lze jednotlivé geografické vrstvy použité v mapě interaktivně přibližovat a získávat z nich podrobnější údaje
  • data jsou rovněž k dispozici v ArcGIS Online jako webové mapy a jako samostatné vrstvy (tzv. Feature Layer Views), přičemž je umožněno exportovat do jiných formátů. Základní vyhledávání lze provést dle klíčových slov „Atlas rozvoje venkova„, spolu názvu sekce – např. „Ekonomika“ nebo tématem výstupu – např. „Nezaměstnanost„). Kompletní data jsou k dispozici také skrze veřejnou skupinu Atlas rozvoje venkova public.
  • Pracovníci GIS mohou k vrstvám a webovým mapám přistupovat taktéž skrze Portal v ArcGIS Pro, exportovat si z publikovaných vrstev data pro vlastní analytické potřeby nebo je používat ve vlastních mapových výstupech

Před využitím údajů z Atlasu rozvoje venkova se prosím seznamte s podmínkami  používání.