Cílem publikace Výzvy a scénáře rozvoje venkovských oblastí je poskytnout analytický podklad pro formulaci politik a zpracování strategických dokumentů rozvoje českého venkova. Publikace přímo navazuje na Atlas rozvoje venkova, pro který představuje textovou část. Zaměřuje se na identifikaci, konceptualizaci, analýzu a vyhodnocení nejvýznamnějších výzev a trendů, kterým české venkovské regiony v současné době čelí a s vysokou pravděpodobností jimi budou zásadně v pozitivním či negativním duchu ovlivňovány i v následujícím desetiletí. Klíčovou roli v rozvoji venkovských obcí hrají města (centra nodálních regionů) a na vyšší úrovni zejména jádra metropolitních regionů.   Soustředí se tedy na venkovské regiony vymezené na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností, zahrnující i spádové centrum. Pokud to však charakter studovaného procesu a dostupná datová základna umožňuje, jsou hodnoceny jevy až do úrovně venkovských obcí.