Podmínky používání

Atlas rozvoje venkova je elektronická publikace, bezúplatně poskytovaná jako soubor PDF a rastrové mapové výstupy (TIFF, PNG) skrze webovou stránku https://atlasvenkova.osu.cz/, a dále jako elektronicky zpřístupněné vizualizace skrze rozhraní ArcGIS Online. Elektronicky zpřístupněné vizualizace (webová mapa, feature layer, feature layer view) jsou odvozeny z mapových výstupů publikovaných v Atlase rozvoje venkova.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity (dále jen KSGRR OU) umožňuje bezúplatné použití výše zmíněných výstupů a elektronických vizualizací za splnění následujících podmínek:

  • zdroj Atlas rozvoje venkova je řádně citován (viz příklady citování níže)
  • při použití elektronické vizualizace (atributových dat z této vizualizace) ve vlastním mapovém výstupu / službě / webové mapě / prezentaci jsou řádně citována také podkladová data, která jsou součástí dané elektronické vizualizace (viz údaj o použitých datových zdrojích je uveden na mapovém výstupu)

Uživatel dále bere na vědomí, že:

  • KSGRR OU nenese odpovědnost za škodu způsobenou nevhodným užitím zpřístupněných mapových výstupů, elektronických vizualizací a služeb, ani za jakékoliv jiné škody, způsobené např. chybnou interpretací údajů
  • KSGRR OU není provozovatelem systému ArcGIS Online, tudíž negarantuje dostupnost jednotlivých elektronických vizualizací
  • KSGRR OU si vyhrazuje právo z provozních, odborných či jiných důvodů omezit přístup k výše zmíněným elektronickým vizualizacím a službám.

 

Jak citovat Atlas rozvoje venkova

  • Kompletní publikace Atlas rozvoje venkova v PDF

KRTIČKA, L., ŽENKA, J., DVOŘÁK, P., MACHÁČEK, J., VOGT, D., ORLÍKOVÁ, L., KUKULIAČ, P., PAVLÍK, A., HALADA, M., KOPP, J., NOVÁČEK, A., WELLISCH, S., HATESOHL, G., ŽUFAN, P., ŠŤASTNÁ, S. (2021): Atlas rozvoje venkova. Ostravská univerzita, Ostrava.

MACHÁČEK, J., DVOŘÁK, P., KRTIČKA, L. (2021): Index stáří v Česku v letech 2012–2018 na úrovni venkovských obcí a obcí s rozšířenou působností [mapa] [online]. Měřítko 1:1 250 000/1:2 500 000. In: Atlas rozvoje venkova. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. Dostupné z: https://atlasvenkova.osu.cz/mapove-vystupy/